Môj profil

Do Tvojho profilu sa dostaneš kliknutím na ikonu prihláseného užívateľa v pravom hornom rohu. Po zobrazení menu klikneš na Tvoje meno

3.1 Záložka “Časová os” – tu vidíš svoju osobnú časovú os, to znamená príspevky týkajúce sa len Teba, ľudí ktorých sleduješ a Tvojich priateľov

3.2 Záložka “Profil” – tu si môžeš donastaviť informácie o Tebe, alebo upraviť existujúce informácie, a to pomocou tlačítka “Upraviť”. Úprava sa skladá z viacerých záložiek, venuj im prosím patričnú pozornosť, lebo tieto informácie slúžia ku Tvojej identifikácii, správnemu vyhľadaniu Teba ako umelca ostatnými užívateľmi

3.3 Záložka “Skupiny” – táto záložka slúži na správu skupín ktoré si založil, alebo si ich členom. Pri vytváraní novej skupiny máš možnosť nastaviť práva jednotlivých členov skupiny (kto môže čo vykonávať), môžeš vybrať z predvoleného zoznamu o aký druh skupiny ide, alebo môžeš vytvoriť aj skupinu bez zaradenia

Ďalšou zaujímavosťou je štruktúrovanie Tvojich skupín – v rámci Tvojej hlavnej skupiny môžeš vytvárať ďalšie podskupiny, ktoré môžu slúžiť na rôzne účely (napríklad jedna podskupina bude slúžiť na internú komunikáciu medzi členmi skupiny, iná podskupina na komunikáciu s fanúšikmi). V závere tvorby skupiny môžeš napozývať ostatných používateľov zo sociálnej siete, aby sa stali členmi Tvojej skupiny, alebo napríklad aj fanúšikmi niektorej Tvojej podskupiny

3.4 Záložka “Značky” – slúži na propagáciu Tvojej oficiálnej značky. Toto je Tvoj kanál, ktorý má slúžiť pre Tvojich fanúšikov a zákazníkov. V rámci tejto stránky vieš spravovať vlastné aj fórum, prezentovať svoju tvorbu a byť v kontakte s fanúšikmi

3.5 Záložka “Príspevky fóra” – zoznam diskusných vlákien ktoré si založil, zoznam všetkých Tvojich odpovedí a vlákna ktoré sleduješ

3.6 Záložky “Fotografie” a “Videá” – fungujú na rovnakom princípe s možnosťou tvorby štruktúry priečinkov či albumov. Prostredie pre nahrávanie obsahu Ťa upozorní na nepodporované súbory či na ich prekročenú veľkosť

3.7 Záložka “Pozvania e-mailom” – slúži na odosielanie e-mailových pozvánok s prosbou o registráciu pre externých ľudí, t.j. ľudí, ktorí ešte nie sú registorvaní na platforme Art Of Slovakia

3.8 Záložka “Členstvo” – zobrazuje aktuálnu úroveň členstva, ktorú máš. V prípade platených členstiev tu vidíš aj históriu platieb