Môj profil

Do Tvojho profilu sa dostaneš kliknutím na ikonu prihláseného užívateľa v pravom hornom rohu. Po zobrazení menu klikneš na Tvoje meno

3.1 Záložka “Časová os” – tu vidíš svoju osobnú časovú os, to znamená príspevky týkajúce sa len Teba, ľudí ktorých sleduješ a Tvojich priateľov

3.2 Záložka “Profil” – tu si môžeš donastaviť informácie o Tebe, alebo upraviť existujúce informácie, a to pomocou tlačítka “Upraviť”. Úprava sa skladá z viacerých záložiek, venuj im prosím patričnú pozornosť, lebo tieto informácie slúžia ku Tvojej identifikácii, správnemu vyhľadaniu Teba ako umelca ostatnými užívateľmi

3.3 Záložka “Skupiny” – táto záložka slúži na vytvorenie stránky Tvojej značky, hudobnej či tanečnej skupiny či organizácie. Slúži ako oficiálny kanál, cez ktorý vieš ako umelec (alebo ako skupina) publikovať Vašu tvorbu pre tvojich fanúšikov, komunikovať s nimi, ak ste zoskupenie viacerých osôb, viete spravovať členov Vašej skupiny. Taktiež môžeš byť prizvaný do iných skupín vytvorených inými tvorcami. Pri vytváraní novej skupiny máš možnosť nastaviť práva jednotlivých členov skupiny (kto môže čo vykonávať), môžeš vybrať z predvoleného zoznamu o aký druh skupiny ide, alebo môžeš vytvoriť aj skupinu bez zaradenia.

Ďalšou zaujímavosťou je štruktúrovanie Tvojich skupín – v rámci Tvojej hlavnej skupiny (napríklad prezentácia Tvojej značky) vieš vytvárať ďalšie podskupiny, ktoré môžu slúžiť na rôzne účely (napríklad jedna podskupina bude slúžiť na internú komunikáciu medzi členmi skupiny, iná podskupina na komunikáciu s fanúšikmi). V závere tvorby skupiny môžeš napozývať ostatných používateľov zo sociálnej siete, aby sa stali členmi Tvojej skupiny, alebo napríklad aj fanúšikmi niektorej Tvojej podskupiny.

3.4 Záložky “Fotografie”, “Videá” a “Dokumenty” – fungujú na rovnakom princípe s možnosťou tvorby štruktúry priečinkov či albumov. Prostredie pre nahrávanie obsahu Ťa upozorní na nepodporované súbory či na ich prekročenú veľkosť.

3.5 Záložka “Pozvania e-mailom” – slúži na odosielanie e-mailových pozvánok s prosbou o registráciu pre externých ľudí, t.j. ľudí, ktorí ešte nie sú registorvaní na platforme Art Of Slovakia. Týmto spôsobom nám veľmi pomôžeš!