TVORIVOSŤOU KU KRAJŠEJ BUDÚCNOSTI

je poslaním projektu ART OF SLOVAKIA, ktorý je príležitosťou pre slovenských tvorcov, aby prostredníctvom svojej tvorby robili radosť sebe i celej spoločnosti.

ART OF SLOVAKIA s.r.o.
Kopčianska 1226/78
851 01, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46 571 914
DIČ: 2023554940
IČ DPH: Nie sme platci DPH.

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK37 1100 0000 0029 2088 9737

ART OF SLOVAKIA o.z.
Kopčianska 1226/78
851 01, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51 057 921
DIČ:2120941482
IČ DPH: Nie sme platci DPH.

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK32 1100 0000 0029 4805 2349

členovia tímu

Juraj Hudák

online platforma

Lenka Hamšíková

festival

Ivan Páleník

HendiKup

Radovan Rakovický

koordinátor

Matej Kotal

tradičná tvorba

Daša Ušáková

koordinátor

Lucia Blahová

koordinátor

Monika Vasiľková

koordinátor

Jakub Rečičár

koordinátor

Eliška Džuganová

právo

Pavla Jesenáková

účtovníctvo

Filip Prikler

webmaster