Kontakt

TVORIVOSŤOU KU KRAJŠEJ BUDÚCNOSTI

ART OF SLOVAKIA s.r.o.
Kopčianska 1226/78
851 01, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46 571 914
DIČ: 2023554940
IČ DPH: Nie sme platci DPH.

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK37 1100 0000 0029 2088 9737

ART OF SLOVAKIA o.z.
Kopčianska 1226/78
851 01, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51 057 921
DIČ: nepridelené
IČ DPH: Nie sme platci DPH.

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK32 1100 0000 0029 4805 2349

členovia tímu

Juraj Hudák

online platforma

Lenka Hamšíková

festival

Michal Líška

produkcia

Ľuboš Gondáš

dizajn

Matej Kotal

tradičná tvorba

Pavla Jesenáková

účtovníctvo

Radovan Rakovický

koordinátor

Filip Prikler

webmaster

Michaela Tišková

PR komunikácia

Lucia Blahová

koordinátor

Daša Ušáková

koordinátor

Meno Priezvisko

pozícia