Právne dokumenty

Na tejto stránke nájdeš všetky právne dokumenty, ktoré súvisia s online platformou, alebo celým projektom.

Etický kódex

Etický kódex platformy je vyjadrením hodnôt, pravidiel a princípov, ktorými chceme tvoriť a rozvíjať bezpečné, inšpirujúce a priateľské prostredie vo virtuálnom i reálnom svete.

Zásady používania online platformy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zásady ochrany osobných údajov

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016) (ďalej len „Nariadenie“) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOÚ“). V zmysle týchto predpisov Ti poskytujeme nasledovné informácie.