“Tvorivosťou v ústrety krajšej budúcnosti”

“Tvorivosťou v ústrety krajšej budúcnosti”

Mám rada rozhovory, kde človek cez otázniky i odpovede ukáže kus seba i kus svojho príbehu. Dostala som vzácnu príležitosť, odpovedať na zvedavé otázky našej skvelej kolegyňky, dobrosrdečnej žienky Lucie Blahovej, ktorá sa počas materskej dovolenky stará nielen o svoje dve maličké dievčatá, ale celým svojím srdcom pomáha rásť aj projektu ART OF SLOVAKIA.

Lucia

Lenka, mnohí by určite radi vedeli viac o projekte ART OF SLOVAKIA. Aký je jeho zmysel, aké sú jeho piliere, nad ktorými sa vznáša jeho hlavná myšlienka.

Lenka

Hlavná myšlienka projektu je: “Tvorivosťou ku krajšej budúcnosti” a jej autormi paradoxne nie sme my. “Zapožičal” nám ju Juraj Tesák, skvelý architekt, ktorý mi ju raz medzi rečou prezradil v rozhovore pri úvahách nad životom (smiech). Sila tej myšlienky ma hlboko zasiahla, pretože rezonovala presne ten zmysel i podstatu “ART OF SLOVAKIA”. 

Tvorivosť je princíp, ktorý môže do našich životov vniesť viac ľahkosti, užitočnosti, ľudskosti i radosti. A tvorivosť sme pretavili do festivalu, novej tvorivej sociálnej siete, zážitkových eventov, tvorivého magazínu a teraz sa to snažíme postupne napĺňať a “poslať ďalej” medzi ľudí.

Lucia

Môžeš nám, prosím, stručne povedať niečo o sebe a o hlavných tvorcoch celého projektu ART OF SLOVAKIA?

Lenka

Pri tejto otázke ma hneď napadli naše štyri deti, ktoré síce nie sú tvorcami projektu, ale jednoznačne mu udávajú jeho tempo, hodnoty a smer 🙂 Popri deťoch sa meníme, vyvíjame a bez dotyku neostáva ani “kameň na kameni”. Hlavnými tvorcami sú muž a žena. Ten muž je po mojom boku a ja som tá, ktorá ho sprevádza.

Môj Juraj mal prapôvodnú myšlienku projektu vo forme tvorivej online platformy. Táto idea má snáď už aj 10 rokov a pred piatimi rokmi ma do nej zasvätil. No a ja, ako správna žena, som to trochu prekopala a osviežila. Odvtedy s občasnými pauzami kráčame k jeho naplneniu.

Lenka Hamšíková
Spolu s našimi deťmi - Paľkom, Tamarkou, Matúškom a Šimonkom

Lucia

Z môjho pohľadu ide o projekt, ktorý je na Slovensku jedinečný - aj z toho dôvodu, že ho odštartuje tvorivý festival. Povedz mi, kedy a prečo u teba vznikla myšlienka usporiadať festival?

Lenka

Preto, že mám naozaj rada ľudí. Rada s nimi zdieľam priestor, príbehy a rada sa zmysluplne spájam. A na moje materskej dovolenke to bolo asi už aj nevyhnutnosťou (smiech). 

A viem presne, kedy mi prišla prvá myšlienka. Bolo to vo februári 2022, kedy som bola s kamarátkou Blankou, tiež umelkyňou, na stretnutí Rodových statkov na jednej farme. Tam mi Blanka rozprávala, že v Prahe je skvelý festival OPEN ART FEST, ktorý dáva priestor stovkám umelcov prezentovať sa, spájať sa a aj predávať svoju tvorbu. S mojím Jurajom vyrábame kreatívne prírodné lampy pod značkou LAMPEE a hneď mi napadlo, že by sme s týmto našim tvorivým krásnym produktom mohli odcestovať do Prahy. Skúsiť ho prezentovať tam a naberať pri tom aj dobrú prax.

Nuž, potom prišla vzápätí ďalšia myšlienka, ako to často u mňa býva, že veď urobme takéto stretnutie umelcov a tvorcov u nás v Bratislave. Takýto formát mi v priestore hlavného mesta chýbal. No, a bolo rozhodnuté…

Lucia

Čo je to hlavné, čo má festival ART OF SLOVAKIA ľuďom odovzdať? Čo tu ľudia nájdu, zažijú?

Lenka

Na čom nám najviac záleží, je ľudskosť a podpora, tvorivosť a spájanie. Ak sme ľudskí, súcitní, podporujeme sa, a ak sme aj tvoriví a vieme svoju silu i životnú múdrosť medzi sebou zdieľať ďalej, potom sme aj vnútorne naplnení, spokojní a život sa deje s radosťou.

Pokiaľ to zatiaľ takto v našom živote neprúdi a nejde, máme šancu a možnosť sa to naučiť. A tento bezpečný priestor učiť sa, zveľaďovať svoje poznanie v rámci svojich možností, schopností i vôle dávame na festivale každému človeku, návštevníkovi, predajcovi, umelcovi, mladému človeku či malému dieťaťu.

Zažijeme tu prácu s drevom, zážitkové maľovanie, kamenný workshop, 6 dokumentárnych filmov, besedy na dôležité témy, inšpirujúce prednášky. Budeme sadiť stromy, darujeme deťom sadenice lipy. Diskutovať s hosťami, umelcami, rozprávať sa medzi sebou. Užvať si tú jednu chvíľu. Byť spolu na jednom mieste.     

Lenka Hamšíková

Lucia

Prosím ťa, povedz mi trochu viac o hlavnej téme Láska a mier, ktorá bude rezonovať na prvom ročníku festivalu. Prečo ste zvolili práve túto tému?

Lenka

Lebo sa ešte musíme veľa učiť a zbierať veľa praxe praktickými skúsenosťami, aby sme žili vedomý život v láske i mieri, hlavne voči sebe samému. Čo dám sebe, to dám aj druhým. 

Téma festivalu mi prišla niekedy vo februári, po začatí vojnového konfliktu na Ukrajine. Uvedomila som si, v akej krehkej dobe žijeme. Stačí okamih, udalosť, rozhodnutie niekoho vzdialeného, a aký to má obrovský vplyv i dopad na život človeka a celej populácie. A ako strach, obavy, neistota, deformuje ľudskú myseľ a následne naše správanie.

V podstate, skutočnosť je taká, že my nemusíme mať na Slovensku ani vojnu, aby sused udal suseda. Aby kolega podrazil. Aby spolužiak šikanoval. Aby rodič ublížil svojmu vlastnému dieťaťu. Pokiaľ neupriamime pozornosť na našu podstatu a nerozlíšime svoje traumy, závislosti, strachy, ťažko budeme žiť v láske a mieri. A tieto témy sme ako pomôcku, inšpiráciu, vložili aj do programu festivalu, s cieľom rozpoznávať naozaj podstatné a potrebné.

Lucia

Keby si mala tromi, akýmikoľvek slovami nahradiť slovné spojenie Láska a Mier, ktoré by to boli?

Lenka

Ak dovolíš, ja by som nahradila štyrmi slovami – odpustenie, vďačnosť, súcit a (seba)prijatie.

Láska je pre mňa čistá energia a mier vnímam ako stav mysle – bytia. Každý človek v sebe nesie nejaký “náklad”, krivdy či traumy, cez ktoré sa mu akosi nedarí vidieť podstatu seba i sveta. Ako dobre spieva Majk Spirit: “cez vlastné haluze nevidíme les”.

Prijatím a odpustením sa kráča zodpovednejšie, ľahšie a vedomejšie. Súcitom vnímame jeden druhého a rozpoznávame sa navzájom. Vďačnosť nám dáva múdrosť a pokoru.

Lucia

Vieš si predstaviť, že na prvom festivale v októbri by účastníci spoločne vymysleli tému ďalšieho festivalu?

Lenka

Ja si viem veľa vecí predstaviť (smiech). Festival plánujeme v Bratislave organizovať každoročne a reagovať by mal na pálčivé témy i aktuálne témy i výzvy. Povedala by som, že bude reagovať na to, čo treba “tu a teraz”.

Život je dynamický, plný zmien a zvratov. Ja som presvedčená, že tá téma príde v správny čas.

A môže to byť aj priamo na festivale.

Lucia

Festivalom sa tvorivosť nekončí. Môžeš nám prezradiť, čo pre tvorcov a ľudí pripravujete ďalej?

Lenka

Áno, realizáciou festivalu sa tvorivosť pre nás určite nekončí. Budujeme pre ľudí novú tvorivú sociálnu sieť ART OF SLOVAKIA, ktorá bude oficiálne odštartovaná práve na festivale.

Jej zmysel vidíme v podpore a spájaní ľudí, umelcov, kreatívcov, hodnotovo podobne naladených a zmýšľajúcich ľudí. Vo virtualite využijeme mnohé funkcionality, filtre, nástroje, ktoré pomôžu ľuďom, tvorcom v ich reálnom živote.

Veríme, že vďaka tejto sociálnej sieti vzniknú nové priateľstvá, synergie, nápady, projekty, a že do života bežných ľudí prinesie veľa krásy i dobra.

Ďalej by sme chceli formou zážitkových eventov, tvorivých formátov, osviežiť čas vo firmách, na oslavách, svadbách, v domovoch dôchodcov, väzniciach, jednoducho kdekoľvek, pretože umenie, kultúra, tvorivosť a ľudskosť tam patria.

Lucia

Čo by si na záver odkázala ľuďom, tvorcom, ktorí rozmýšľajú a rozhodujú sa, či prídu navštíviť festival?

Lenka

Ja by som rada ľuďom ponúkla kúsok radosti z nového a nepoznaného. Dopriala by som im prostredníctvom atmosféry, tvorivej energie a všetkých aktivít pocit ľudskosti, blízkosti a takej tej pohody, keď niekde si a nechce sa ti odísť.

Pozvala by som ich na dobrú kávu i rozhovor do diskusie. Pokochať sa krásou tvorby umelcov, čo pricestujú z celého Slovenska. Pozrieť si dokumentárne filmy o živote, niečo si nakresliť, alebo si vypočuť úžasný zvuk violončela. Nadýchnuť sa zhlboka na čerstvom vzduchu, len tak do života.

Sme vďační za každé jedno zdieľanie. Ďakujeme.