sadenie

Sadenie stromov a rozdávanie sadeníc lipy - OZ Hrad - Slavín

verejnoprospešná aktivita a prednáška

Záhrada

sadenie

15:00 - 16:00 

Záhrada

prednáška

15:00 - 15:20 

OZ Hrad – Slavín v spolupráci so spoločnosťou Mary Kay v priestore záhrady Vodárenského múzea vysadí 3 väčšie stromy – lipu, dup a jabloň.

Sadiť stromy budú dobrovoľníci z občianskeho združenia i z May Kay. Vítaný bude každý – malý i veľký – kto bude chcieť pridať ruku k dielu.

Sadenie bude obohatené prednáškou o stromoch a ich obrovskom význame pre život na Zemi. Touto témou bude návštevníkov prevádzať Sabina Barborjak  – aktivistka, predsedníčka občianskeho združenia. 

Počas sadenia sa budú deťom rozdávať sadenice lipy malolistej so zámerom mladú generáciu inšpirovať a aktívne zapájať do ochrany stromov a zelene.

_________

Občianske združenie OZ Hrad – Slavín je lokálne združenie reagujúce na aktuálne výzvy a problémy najmä v priestore Starého mesta Bratislavy. 

Angažuje sa v rôznych verejnoprospešných aktivitách súvisiacich najmä s ochranou zastavanosti a zelene v meste, kontrolou výrubu drevín, vzdelávaním, ochranou životného prostredia a národnej kultúrnej pamiatky Mičurin.