Správcom osobných údajov je ART OF SLOVAKIA.

Registrácia používateľa

Vitaj. Práve sa nachádzaš na registračnej stránke, kde si môžeš vytvoriť svoje konto a profil.

Etický kódex

Etický kódex platformy je vyjadrením hodnôt, pravidiel a princípov, ktorými chceme tvoriť a rozvíjať bezpečné, inšpirujúce a priateľské prostredie vo virtuálnom i reálnom svete.

Čestnosť a slušnosť je základom etiky a mravnosti. Byť čestným a slušným pre nás znamená byť múdrym a ľudským.
Budovanie dôvery je pre nás mimoriadne dôležité, je to o drobných skutkoch, činoch, detailoch a o rešpektujúcej komunikácii.
Podporujeme človeka bez rozdielov v jeho potenciále, jedinečnosti a autentickosti.
Vzájomnou pro-aktivitou snahou a spoluprácou vieme robiť veci lepšie, efektívnejšie, udržateľnejšie.
Sme aktívnymi tvorcami svojho života a vážime dôsledky našich slov či činov.
Držíme svoju politickú nezávislosť, nepodporujeme politické strany ani politikov, nevstupujeme do spolupráce ani s ľuďmi,  organizáciami, ktoré sú diskriminujúce, neetické, ohrozujúce ľudské práva či životné prostredie.

Prečítaj si celé znenie Etického kódexu.