PRAVIDLÁ SPOLUBYTIA NA FESTIVALE ART OF SLOVAKIA

PRAVIDLÁ SPOLUBYTIA NA FESTIVALE ART OF SLOVAKIA

Festival tvoríme s dôrazom na detail, pretože vieme, že práve tie malé drobné maličkosti dotvárajú celkový pocit a výsledný efekt. Snažíme sa vytvoriť atmosféru, dianie aj priestory festivalu bezpečné, priateľské, čisté, funkčné. Aj preto Vás vo virtualite aj realite oslovujeme s týmito slovami.

MILÍ TVORCOVIA - NÁVŠTEVNÍCI, UMELCI, PRIATELIA

Chceme, aby sme sa všetci na festivale, ktorý sa koná 15.10.2022 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, cítili príjemne i tvorivo a spoločne šírili priestorom pohodu i pokojnú atmosféru. 

Aby sa tak dialo, máme niekoľko požiadaviek a prianí, ktoré rešpektujme v priestoroch konania festivalu i medzi sebou navzájom: 

  • Správajme sa rešpektujúco, podporujeme sa, pomáhame si
  • Pre ochranu zdravia a bezpečnosti bude v priestore zdravotná služba aj polícia
  • V priestoroch Vodárenského múzea sa nefajčí – iba na vyznačených zónach
  • Zvieratká podľa usmernení Vodárenskému múzea vrátane Kamel Klubu nemôžu byť v interiérových ani exteriérových priestoroch
  • Triedime odpad do konkrétnych označených nádob vo vnútri i vonku
  • V interiéri v Tvorivej sále je možnosť, napiť sa vody
  • Nemanipulujeme s ohňom
  • V priestoroch budeme zabezpečovať foto, video a audio záznamy, ktoré budú použité na podporu našich aktivít.

Ďakujeme, že nám bude spolu dobre.

TÍM ART OF SLOVAKIA

Lenka Hamšíková

MILÍ TVORCOVIA – NÁVŠTEVNÍCI, UMELCI, PRIATELIA. Cíťme sa všetci na festivale príjemne i tvorivo a spoločne šírme priestorom pohodu i pokojnú atmosféru. Aby sa tak dialo, máme niekoľko požiadaviek a prianí: – Správame sa rešpektujúco, podporujeme sa, pomáhame si – Pre ochranu zdravia a bezpečnosti je v priestore zdravotná služba aj polícia – V priestoroch Vodárenského múzea sa nefajčí – iba na vyznačených zónach – Zvieratká tu podľa usmernení nemôžu byť s nami – Triedime odpad do konkrétnych nádob vo vnútri i vonku – V interiéri v Tvorivej sále je možnosť, napiť sa vody – Nemanipulujeme s ohňom – V priestoroch budeme zabezpečovať foto, video a audio záznamy, ktoré budú použité na podporu našich aktivít (tie body môžu byť v ikonách) Ďakujeme, že nám bude spolu dobre. TÍM ART OF SLOVAKIA

Sme vďační za každé jedno zdieľanie. Ďakujeme.