Čo je náhradné plnenie?

Náhradné plnenie znamená, zadať zákazku podniku, ktorý zamestnáva ľudí so zdravotným znevýhodnením. Umožňuje im tým zapojenie sa do pracovného procesu a získavanie pracovných skúseností. ​

Základné informácie

Art of Slovakia v spolupráci s projektom HendiKup a Registrovaným sociálnym podnikom L&P ponúka svojim klientom možnosť uplatniť náhradné plnenie pri objednávke vybraných produktov. Vašej firme tak vieme pomôcť získať atraktívne produkty a služby, na ktorých môžete vďaka náhradnému plneniu výrazne ušetriť.

V zmysle Zákona č. 5/2004 Z.Z. o službách zamestnanosti má každá firma, zamestnávajúca 20 zamestnancov a viac, povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, a to v podiele 3,2 % z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok. 

Ak tieto podmienky nespĺňa, má firma dve možnosti: 

  1. Zaplatiť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce z priemernej mzdy. V roku 2023 je to 1 540 eur za každého chýbajúceho zamestnanca so zdravotným znevýhodnením*. 
  2. Využiť náhradné plnenie a zakúpiť si produkty alebo služby z chránenej dielne, alebo chráneného podniku za minimálne  1 369 eur za každého chýbajúceho zamestnanca. 

Pre firmu je teda výhodnejšie zadať zákazku za min. 1 369 eur a získať zato produkt alebo službu, než zaplatiť 1 540 eur, popri tom preplatiť 171 eur a ešte k tomu nezískať vôbec nič. 

Ako správne dokladovať náhradné plnenie

Náhradné plnenie je komplexná záležitosť, ktorá môže pri nedodržaní podmienok viesť k neuznaniu náhradného plnenia daňovým úradom, či dokonca vyústiť do pokút. Preto v tejto oblasti ponúkame kompletný poradenský servis, ktorý je súčasťou zakúpených produktov a služieb. Chránime tak nielen vás, ale aj našu dobrú povesť. Bližšie informácie o náhradnom plnení nájdete spolu s formulármi na stránke ÚPSVaR, prípadne tu. 

Potrebujete si spočítať, ako najefektívnejšie využiť náhradné plnenie vo Vašej firme? Využite k tomu našu jednoduchú kalkulačku:

(pripravujeme)

[calculoid id="100355"]

Časté otázky

Ako prebieha spolupráca?

Pri každej ponuky na produkt alebo službu Vám vyčíslime cenu aj s náhradným plnením a výškou náhradného plnenia (10 % alebo 100 %).

Na aké produkty ponúkate 10 % náhradné plnenie a na aké 100 %?

Náhradné plnenie vo výške 10 % vieme poskytnúť prakticky na všetko, čo sami nevyrábame, ale len sprostredkujeme. Ak však na danom produkte alebo služby vytvoríme pridanú hodnotu (napr. zabalíme firemný darček alebo zorganizujeme firemné podujatie), vzniká tým nový produkt, na ktorý je možné uplatniť plnenie vo výške 100 %.

Aká je optimálna výška firemného darčeku pre zamestnancov a klientov?

Z daňového hľadiska si môžu firmy odpísať z daní reprezentačné produkty do ceny 17 eur aj s poštovným. Ak však využijete náhradné plnenie, môžete si odpísať aj vyššiu sumu až do celkovej možnej výšky náhradného plnenia, ktoré si viete vypočítať v našej kalkulačke vyššie.

Viac o zdaňovaní firemných darčekov sa môžete dočítať tu.