BA 60-69

Apponyiho palác Radničná 1, Bratislava
Výstava zachytávajúca výraznú dekádu v histórii hlavného mesta. V priestoroch Apponyiho paláca máte možnosť nahliadnuť na toto obdobie cez optiku urbanistických, priemyselných, ale aj kultúrnych…