PEVNOSŤ A LÁSKAVOSŤ (NIELEN) NAŠIM DEŤOM – MAREK HERMAN & AUREA – KOMUNITA ŽIEN

Galéria mesta Bratislavy Františkánske námestie 11, Bratislava, Slovenská republika
Ako z nezdravého rodinného modelu von? Ako tvoriť pevný funkčný pár a zdravé princípy pre naše detí? Ako môže muž podporiť svoju ženu a ako ona zasa svojho muža? Ochutnávku vhľadov i niektoré odpovede ponúkne Marek Herman a tri odborníčky z AUREA komunity v téme sebapoznania, empatie a striedavej starostlivosti.
Získať Vstupenky 27,00€ – 47,00€