Stara jedalen
Stara jedalen 2

Nový príbeh Starej jedálne - Michal Karako

Aktivista

Galéria

prednáška s diskusiou

14:00 - 14:35

Michal Karako sa podelí o svoj jedinečný príbeh, ako sa podarilo komunite miestnych nadšencov, vdýchnuť nový život do Starej jedálne, ktorá priniesla do Krasňan novú kultúru, vzdelávanie, osobný rozvoj a stala sa bezpečným miestom pre trávenie voľného času mladých ľudí. 

Títo nadšenci boli mladí energickí ľudia, rodiny, susedia, ktorí sa poznali z iných projektov – Rodinné centrum Ráčik, Komunitná záhradka Krasňanský zelovoc a z okolia Krasňan i Rače. 

Rok 2016 bol pre nich veľmi dôležitým rokom, pretože sa im podarilo dostať do prenájmu na 25 rokov schátranú budovu bývalej školskej jedálne, ktorá dlhodobo nemala využitie. 

Čakala ich prvá dôležitá fáza, a tou bola rekonštrukcia – záchrana budovy – a vytvorenie nového zázemia, čo sa im aj začiatkom roka 2020 úspešne podarilo. 

V tom období sa pustili do druhej fáze. Do vybudovania nového komunitného a mládežníckeho centra., ktoré otvorilo svoje brány práve mladým ľuďom s komunitným programom. 

Záchrana a oživenie Starej jedálne by sa nepodarilo bez obrovského úsilia, odhodlania a spolupráce komunity. Revitalizácia sa podarila aj vďaka podpore Velux Foundation a mnohým slovenským nadáciám, firmám,  projektom a stovkám hodín dobrovoľníckej práce členov Starej jedálne a ich priateľov.