Návrat do divočiny - Ján Jamriška

zverolekár, záchranár zvierat

Galéria

prednáška

13:00 - 13:20

Poslaním záchrannej stanice pre divo žijúce zvieratá je záchrana a starostlivosť o zranené, zoslabnuté, osirelé voľne žijúce živočíchy a umožnenie ich návratu naspäť do ich prirodzeného prostredia. 

V posledných troch rokoch sa venuje stanica, na čele s Jánom Jamriškom, aj edukácií predovšetkým detí tak, aby im priblížili život zvierat a ich význam pre nás pre všetkých. 

Aj keď je ich pracovný tím malý, snažia sa každoročne zabezpečiť si prostriedky na to, aby mohli zraneným živočíchom ďalej pomáhať, lebo v tom vidia veľký zmysel i užitočnosť. Všetci sa o zvieratká starajú ako dobrovoľníci, čo popri zamestnaní je náročné a stojí ich to veľa času i energie.

Janko Jamriška bude na festivale zdieľať svoj jedinečný príbeh – ako ho napadla idea, založiť stanicu. Aké má úsmevné ale aj menej úsmevné zážitky so zvieratkami, ľuďmi ale aj so štátnym systémom starostlivosti. Aké prežívajú pri svojom poslaní výzvy, problémy ale aj tie veselé chvíle.   

__________________

Občianske združenie Návrat do divočiny vzniklo v roku 2014 s cieľom založiť záchrannú stanicu, ktorá v súčasnosti sídli v Borinke. 

Od jej vzniku jej dobrovoľníci prijali a ošetrili vyše 2200 živočíchov. Zvieratám, ktoré potrebujú ich pomoc, poskytujú aj veterinárnu starostlivosť a potrebnú rehabilitáciu. Po vyliečení ich vypúšťajú späť do prírody, kde môžu ďalej žiť svoj život v divočine. Každoročne sa snažia stanicu, prácu i projekty posunúť ďalej, či už sa to týka lekárskeho vybavenia, alebo priestorov.