Lenka Hamšíková

Nádej až do konca (ČR) - Andrea Papírková

dokumentárny film

Kamel Klub

dokumentárny film

9:00 - 10:30

Kamel Klub

beseda k filmu

10:40 - 11:30

UPOZORNENIE – premietanie filmu s besedou sa bude konať v Kultúrnom dome v Kamel Klube na adrese Molecova 2 v Bratislave v tesnej blízkosti Vodárenského múzea.

Dokumentárny film zachytáva príbehy štyroch ľudí, do ktorých života vstúpila choroba ALS – amyotrofická laterálna skleróza. Každý z nich s touto nevyliečiteľnou chorobou, ktorou trpel napríklad slávny fyzik Stephen Hawking, bojuje po svojom. Všetci štyria protagonisti však túžia po tom, čo najlepšie naplniť obmedzený čas, ktorý im na tomto svete zostáva. Čas na zmierenie, nájdenie samého seba, čas na šialené akcie. Čas aj milovať a byť milovaný.

Časozberný dokument “Nádej až do konca” rozpráva nielen o strachu a bezmocnosti, ale aj o mimoriadnej odvahe a láske, ktorú možno nájsť tvárou v tvár tejto ťažkej situácii.

MODEROVANÁ BESEDA: Po filme sa bude konať beseda so zaujímavými hosťami, ktorí sú v úzkom prepojení s diagnozóu ALS.

HOSTIA: Andrea Papírková (producentka filmu), MUDr. Jana Milerová, Ph.D (ALSA z.s.), Andrea Madunová, předsedníčka organizácie (OMD – Organizácia muskulárnych dystrofikov), Martina Kavalírová (manželka Honzu trpiaceho diagnozou ALS) 

POZNÁMKA – vstup i budova Kamel Klubu sú bezbariérové, žiaľ toalety nie. Alternatívou je Vodárenské múzeum, ktoré má aj toalety bezbariérové.