betka fislova

"Liquid Space" - Betka Fislová

učiteľka tanca a pohybu 

Záhrada

pohybové cvičenie

14:00 - 15:00 

“Liquid Space” je priestor pre pohyb, dych, zvuk, dotyk, tvorivé interakcie, reflexiu, ticho. Vytvára príležitosť k väčšej hravosti, jasnosti, ľahkosti, zmyselnosti, odolnosti a otvorenosti. 

“Liquid Space” je syntézou Betkiných dlhoročných skúseností v tvorivej práci s telom (contemporary dance, contact impro, argentínske tango, Continuum Movement, atď) a pozorovania súvislostí a vzájomného účinku medzi telom a mysľou. Presnejšie povedané medzi telesným systémom s jeho vrodenou inteligenciou a vnútornými stavmi a vzorcami, ktoré ovplyvňujú a určujú náš životný tvorivý priestor.

“Liquid Space” vytvára podmienky, v ktorých môžeme skúmať, objavovať a prehlbovať našu somatickú kompetenciu – schopnosť sebaregulácie a ko-regulácie s inými.