KOMU A AKO SME POMOHLI

Predaných výrobkov a diel

Poskytnutých priestorov na výstavu, vernisáž, rozhovor

Rozhovorov do magazínu

Promo umelcov na sociálnych sieťach

Osobných webových stránok

Odporučených manažérov

26

15

68

154

19

4

Boris Poláš
Boris Poláš Remeselník
Rozhovor do magazínu
Boris Poláš
Boris Poláš Remeselník
Predaná maska XY
Boris Poláš
Boris Poláš Remeselník
Predaná maska XY
Boris Poláš
Boris Poláš Remeselník
Predaná maska XY
Boris Poláš
Boris Poláš Remeselník
Rozhovor do magazínu
Boris Poláš
Boris Poláš Remeselník
Predaná maska XY
Boris Poláš
Boris Poláš Remeselník
Predaná maska XY
Boris Poláš
Boris Poláš Remeselník
Predaná maska XY