Mirka Ondro

Hudobná poézia - Mirka Kroner & Ondrej Križan Music

Spev, akustická gitara, djembe, perkusie

Záhrada

koncert

17:00 - 17:40

Mirkina a Ondrejova tvorba vychádza z vlastných prežitkov a ašpiruje k hĺbke a autenticite. V živote a aj pri koncertoch vychádzajú z presvedčenia, že hudba, ktorá je nositeľkou emócií a vyjadrením našich vnútorných svetov, má liečivý potenciál. Či už pre jej prijímateľa alebo samotného vysielača. Hlas, tóny, beat a poézia sa tak stávajú rozprávačmi spoločného príbehu v prítomnom momente.
 
Mirka svojím jemným, hĺbavým hlasom a slovami podloženými jednoduchou, no zmysluplnou akustickou gitarou, pozýva k prehĺbeniu vzťahu so sebou, medzi nami navzájom, s prírodou aj životom samotným. Spevom maľuje obrazy hĺbok prežívaného, jej slová sú ľahkým a nenúteným vánkom k zamysleniu sa.
 
Ondrej vnáša do priestoru citlivú dynamiku svojou detailnou hrou na djembe a perkusie.