premeny bratislavy

Foto premeny Bratislavy a Mičurinu - OZ Bratislava a jej Premeny

foto premietanie  

Tvorivá sála

foto premietanie

9:00 - 20:00 

Cieľom občianskeho združenia Bratislava a jej Premeny je spájať nostalgiu s modernizáciou Bratislavy po celé desaťročia.
 
OZ Bratislava a jej premeny tvorí náhľad na historické fotografie, videá a klipy, v ktorých dýcha život a spomienky. 
 
Na festivale budú premietané v Tvorivej sále porovnávacie fotografie Bratislavy – jej ulíc, pamiatok, budov a rôznych zákutí.
 
Premietať sa budú aj porovnávacie fotografie národnej kultúrnej pamiatky Mičurin, ktorý by mal slúžiť verejnosti – najmä mladej generácii. Jeho priestory ale ostávajú uzavreté a jeho osud je stále neistý. Preto sa spojilo OZ Bratislava a jej premeny s OZ Hrad – Slavín, aby aspoň formou fotografií ukázali verejnosti, aký potenciál Mičurin má, a že je nevyhnutné vrátiť ho späť ľuďom do užívania.