“ĎAKUJEME, PANI STAROSTKA DANA ČAHOJOVÁ”

“ĎAKUJEME, PANI STAROSTKA DANA ČAHOJOVÁ”

Bola medzi prvými, ktorá nám dôverovala a bola medzi prvými, ktorá podporila náš festival tvorivosti a ľudskosti. Starostke bratislavskej Karlovej Vsi Dane Čahojovej ďakujeme nielen za toto gesto, ale aj za jej snahu viesť mestskú časť transparentne, proaktívne, udržateľne a najmä ľudsky. V dnešnej dobe je to cenné a výnimočné, pristupovať v politike i k veciam verejným s rozvahou, múdrosťou i srdcom.

I preto som sa rozhodla, že sa oficiálne poďakujeme práve krátkym rozhovorom so starostkou. Vo forme otázok a jej odpovedí nazrieme trocha do jej vnútra – nie ako političky, ale najmä ako človeka. 

_______________________________________________

Pani Čahojová, máte nejaké umelecké vlohy? 

Vždy som bola skôr humanitný typ. Do vienka som síce dostala aj štipku talentov, no napriek túžbam som nikdy neprekročila svoj tieň.

Ako využívate tvorivosť vo svojom bežnom dni?

Súčasná práca mi nedáva veľa možností pre vlastnú kreativitu. Mojou úlohou je však vytvárať čo najväčší priestor pre kreativitu iných.

Hlavnou témou nášho festivalu je “láska a mier”. Prežívate vy svoj život v láske i mieri? Ak áno, čo pre to aktívne robíte? 

Život pre mňa nie je iba romantický príbeh. Je skôr vzrušujúcou drámou. Láska a mier je ideál, ku ktorému sa upíname, a po ktorom túžime. Ak by som mala čo najvýstižnejšie pomenovať svoje prežívanie, tak by som volila radšej slovo “zmierenie” – mnohovýznamové slovo, ktoré vyžaruje pokoj. Kde je pokoj, nemá miesto zlosť, nenávisť, rinčanie zbraní a nie je potrebné si nič dokazovať. 

A čo pre to robím? 

Keďže som na ceste, beriem každý deň ako vážny dar, ako príležitosť ešte sa kamsi posunúť a zanechať dobrú stopu – doma v mojich drahých blízkych aj v súčasnom pôsobisku – ako príležitosť rozvíjať nekonfliktnú a konštruktívnu pracovnú atmosféru.

Na festivale budú spomenuté  aj subkultúry a minority. Riešite tieto témy aj vo svojej agende?

Našou povinnosťou je vytvárať čo najlepšie podmienky pre zdravý spôsob života,  na prácu,  kultúru, šport, vzdelávanie a záujmy všetkých ľudí, bez ohľadu na ich vek a sociálne zaradenie. Stretávame sa ale aj s rôznymi formami angažovanosti, vyhranenými sociálnymi skupinami alebo aj s tzv. alternatívnou scénou. Zdieľame totiž jeden spoločný priestor. V ňom sa vieme ignorovať, alebo sa vzájomne obohacovať. Snažím sa o to druhé.

Aké zaujímavé kreatívne projekty čakajú Karlovu Ves najbližšie roky?

Sme pripravení na rôzne výzvy, ale čakajú nás ťažšie roky, ako sme boli zvyknutí. Určite je potrebné  viac sa uskromniť a prispôsobiť sa možnostiam. Spoluprácu s inšpiratívnymi osobnosťami a spájanie komunít to istotne nevylučuje, skôr naopak.

Ako podporujete slovenských umelcov? 

Priestory našej verejnej budovy poskytujeme na  vystavovanie výtvarných diel či fotografií. Na kultúrnych podujatiach preferujeme slovenských umelcov. Vytvárame netradičné príležitosti na koncerty pod voľným nebom a v neposlednom rade podporujeme najväčšiu Základnú umeleckú školu v Bratislave, ako liaheň budúcich interpretov.

Aktuálne prežívame náročné časy. Čo by ste popriali ľuďom – nielen z Karlovej Vsi – do najbližších dní, mesiacov a rokov? 

Šťastie je tiež umenie. Ak ho chceme ovládať, nemôžeme sa spoliehať na nikoho iného, len na seba. Nezabúdajme, že hľadanie vlastného šťastia neznamená nič iné, ako hľadieť najskôr na svojich blížnych. Všetci vieme, že v tom máme značné rezervy. Všetko môže byť inak, napriek ťažkým časom.

Za finančnú pomoc pani starostky budeme môcť zabezpečiť  časť produkčných služieb, vďaka ktorým zachytíme do záznamu dôležité a pálčivé témy, inšpirácie i možnosti podpory a vzájomnej pomoci, znejúce medzi štyrmi stenami Vodárenského múzea. A tak neostanú iba v tomto obmedzenom priestore, ale pošleme ich prostredníctvom virtuality ďalej do sveta. Ďalej medzi ľudí. 

logo Karlova Ves
aos kolaz 1440x1080 1

Sme vďační za každé jedno zdieľanie. Ďakujeme.