Zásady používania online platformy

Kompletné znenie dokumentu Zásady používania online platformy https://artofslovakia.com, sú uvedené v časti Právne dokumenty . Potrvdzujem, že som si dané dokumenty prečítal, porozumel im a súhlasím s ich obsahom.