Vzdialená blízkosť - Matúš Zajac

Dokumentárny fotograf

Filmová sála

foto prezentácia
15:10 - 16:00

Matúš Zajac je dokumentárny fotograf, ktorý sa dlhodobo venuje sociálnym témam mimo majoritnej spoločnosti. 

Na prednáške odprezentuje 5 svojich projektov prostredníctvom 50 fotografií.  

“Vzdialená blízkosť” sa dotýka života ľudí s rôznymi svetmi, výzvami i hendikepmi. Jeden z portrétov je príbeh na úplnom okraji – Petry z Ústavu pre mentálne hendikepovaných.  Fotografiami nazrieme aj do tém bezdomovectva – ľudí, ktorí domov opäť našli, či migrácie ľudí z Berlína a Ukrajiny. 

Autor sa nesnaží len dokumentovať, ale práve naopak svojim empatickým prístupom poukázať aj na pozitívne stránky rôznych svetov a životov ľudí. 

Na prezentácii diváci nielen vzhliadnu dokumentárne fotografie k príbehom, ale dozvedia sa viac. Ako, a prečo snímky vznikali. Aký moment – “vrstvenie” – je na fotografii zachytený.

V rámci času bude priestor aj na zvedavosť, objasňovanie či diskusiu.