Suvereno e1658009614106

Suvereno

raper

Tvorivá zóna

hudobné vystúpenie

20:10 - 21:00

Tvorivá zóna

prednáška o kyberšikane

20:10 - 21:00

SUVE je predstaviteľ “conscious hip hop” – uvedomelého hiphopu. Takisto ako jeho život i jeho tvorba prešla od roku 2001 výraznou premenou. V súčasnosti sú jeho texty bez vulgarizmov. 

Texty jeho posolstiev obsahujú sociálne témy, témy osobného sebarozvoja, filozofie, spirituality s dôrazom na motiváciu, inšpiráciu a pozdvihnutie ľudského ducha. Zaspieva piesne, ako napríklad Empatia, Radosť, Šťastie je voľba, Ďakujem, a iné.

Suvereno obohatí svoje hudobné vystúpenie na festivale aj hovoreným a interaktívnym vstupom, zdieľaním svojho osobného príbehu. Dotkne sa aj témy šikany, z ktorej má skúsenosť z obidvoch strán. Zdieľať bude aj problém kyberšikany na sociálnych sieťach, a ako jej zamedziť.

Prestavenie je vo večerných hodinách, ale vítaná je najmä mladí ľudia, rodičia a všetci, ktorým sa páči to, čo Suvereno hlása.