Lenka Hamšíková
Lenka Hamšíková

Vedomý dych ako cesta k sebaliečeniu - Branislav Pongrác

učiteľ jogy, vedomého pohybu a dychu

Záhrada

prednáška

10:00 - 11:15

Cieľom prednášky je oboznámiť laickú verejnosť o sile dychu. O zabudnutom umení dýchať, ktoré poznali už staré kultúry v rôznych končinách sveta.

Naučíš sa, ako dýchať zdravo a s vedomým. Ako funguje dych a ako vplýva na naše zdravie. Ako si môžeš pomôcť  sám v náročnejších životných situáciách, ako sa starať o svoje zdravie a vnútorný priestor pomocou vedomého dychu a dychových technik, aby bol život lepším.

___________

Braňo Pongrác sa venuje vede, joge, meditácii a náuke o vedomom pohybe a dychu. Jogu vníma ako svoju transformačnú cestu životom, a zároveň aj ako istý druh umenia, kde sa môže slobodne a pravdivo prejaviť, robiť čo ho baví a dáva mu zmysel.

Jeho motto znie: “Ako dýcham, tak aj žijem. Ako žijem, tak aj dýcham. Vnášam do pohybu vedomie.”