andrea kosiarova
kosiarova1

Umenie dychu - Andrea Košiarová

psychologička, jogová terapeutka, facilitátorka holotropného dýchania

Záhrada

workshop

15:00 - 16:00

Umenie dychu je prinášanie esenciálneho poznania na poli dychu a jeho úžasnej nevyčerpateľnej schopnosti neustále nás učiť, tvarovať a tvoriť. Nie je to o podmanení si dychu ako takého, jeho zviazaní do podoby, ktorú považujeme za správnu – ide nám o nadviazanie vzťahu k nášmu dychu. Tým sa môže otvárať priestor možností – pre mnohých ľudí – doposiaľ nepoznaných. 

Na workshope sa naučíme ako prakticky pracovať s dychom a povieme si, aký osoh to pre nás môže mať v našej každodennosti. Práca s dychom, so zvukom, vnímanie tela ťa povedie na ceste k vnútornej múdrosti. 

_________________
Andrea Košiarová
 

Zvedavosť a rozpoznávanie vplyvu práce s dychom ju  nasmerovali k prepájaniu psychologického a somatického prístupu. Formovali ju k tomu tanečné skúsenosti, jogová prax a štúdium psychológie. 

Potreba hlbšieho sebapoznania ju viedla do krajín východnej Ázie, k štúdiu miestnej filozofie a k meditačnej praxi. Značný vplyv na ďalšie smerovanie mali “Vipassana meditácie” a štúdium tibetského budhizmu.

K spojeniu lásky k tancu, pohybu a meditačnej praxe došlo neskôr v tanci 5 rytmov a následne pri holotropnej praxi a v štúdiu transpersonálnej psychológie. Táto prax prirodzene vyústila do hlbšieho záujmu o prácu s dotykom, s hranicami a s tieňmi, podvedomými obsahmi psychiky.