milan krajnak 2 1
milan krajnak

Tvorba sochy Ježiša z dreva - Milan Krajňák

Umelecký rezbár  

Remeselný trh

výroba z dreva

10:00 - 19:00

Milan Krajňák v sebe objavil neskutočný dar v podobe rezbárstva. Je amatérskym autorom krásnych nadrozmerných drevených súsoší a solitérov, pri ktorých vyrezávaní hľadá inšpiráciu v odbornej literatúre, no pomáha si aj vlastnou fantáziou.

Pred pár rokmi začal vyrábať sochy anjelov a spolupracovať s Rómami v chránenej dielni Roma Art v Čičave. Je rád, že ich môže takto podporovať, pretože majú v rukách skutočné remeslo. 

Milan podporí aj festival ART OF SLOVAKIA, a to nielen svojou prítomnosťou, ale aj svojou láskou k drevu i jeho pretváraním do jedinečných diel. Priamo na festivale vyreže z dreva sochu, ktorou vyjadrí cez seba “Lásku a mier”.