pongrac joga
Dych Pongrac

Joga - vedomý pohyb - Branislav Pongrác

učiteľ jogy, vedomého pohybu a dychu

Záhrada

pohybové cvičenie, joga

16:00 - 17:30

Cieľom aktivity je naučiť sa hýbať, dýchať zdravo a s vedomým. Vedieť si pomôcť aj sám v náročnejších životných situáciách, starať sa o svoje zdravie a vnútorný priestor, aby bol život lepším. 

Nie je potrebné byť športovec alebo pohybovo zdatný. Aktivita je pre každého. Cieľom je ukázať cestu a spôsob prevziať zodpovednosť za svoj život a zdravie, potom je to už na každom, či bude mať odhodlanie a trpezlivosť pokračovať a vedieť si časom pomôcť aj sám. 

Joga je dlhá cesta, ktorá prináša výzvy za zónou komfortu. Kto ňou kráča, stáva sa zdravším na všetkých úrovniach. Stáva sa viac sám sebou.

___________

Braňo Pongrác sa venuje vede, joge, meditácii a náuke o vedomom pohybe a dychu. Jogu vníma ako svoju transformačnú cestu životom, a zároveň aj ako istý druh umenia, kde sa môže slobodne a pravdivo prejaviť, robiť čo ho baví a dáva mu zmysel.

Jeho motto znie: “Ako dýcham, tak aj žijem. Ako žijem, tak aj dýcham. Vnášam do pohybu vedomie.”