ivo palenik

HendiKup - Ivo Páleník

aktívny vozičkár, aktivista, kreatívec

Filmová sála

prednáška

11:40 - 12:25

Ivo Páleník je spolutvorcom HendiKupu. Definuje ho ako silnú komunitu, filozofiu, platformu, e-shop, v ktorom pomáha umelcom a výrobcom so zdravotným znevýhodnením pri predaji a odstraňovaní bariér v sociálnom mikro-podnikaní.

Podľa Iva ľudí so zdravotným znevýhodnením neprezentuje ich “hendikep”, ale to, akými sú a čo dokážu.

Ivo Páleník bude zdieľať svoj inšpiratívny príbeh a svoju snahu, ako podporuje spolu so svojimi kolegami tých, ktorí z rôznych zdravotných dôvodov nemôžu, alebo nevedia predávať svoje výrobky. Toto sa rozhodol zmeniť.