Mudrost traumy 2

Múdrosť traumy - Gabor Maté

film

Filmová zóna

premietanie

16:10 - 17:40

Filmová zóna

beseda

17:50 - 18:50

Hlavným protagonistom filmového dokumentu Múdrosť traumy je Gabor Maté, kanadský lekár maďarského pôvodu a preslávený odborník na traumu, jej liečenie a vývoj osobnosti v detstve. 

Práve Gabor ponúka vo filme nový pohľad na svet, v ktorom žijeme, aj na nás samotných. Jeho víziou je spoločnosť, ktorá ľudí a spoločenské skupiny nesúdi podľa toho, čím sú, a čo „vykonali“, ale podľa toho, čo prežili. Odhaľuje obrovské následky traumy, ktoré pretkávajú celú našu spoločnosť a formujú ju. Na kolektívnej úrovni totiž trauma ovplyvňuje správanie spoločenských skupín, národov, celých štátov. 

Traumatizovaní nie sú iba vojnoví veteráni alebo obete sexuálneho zneužívania. Nejakú traumu si – hlavne v detstve – prežil každý z nás a reakcie na ne sa líšia. Príčinou traumy môže byť aj „obyčajný“ nedostatok pocitu prijatia a pozornosti alebo prílišná kritika a prísnosť spolu s absenciou pochvaly. Symptómy siahajú od nutkavého správania, depresie, úzkostí, závislostí cez agresívne, „asociálne“ správanie, trestnú činnosť až po rakovinu alebo roztrúsenú sklerózu. Tie všetky majú spoločnú šablónu, a tou je trauma.

BESEDA: Po filme sa bude konať beseda so zaujímavými hosťami, ktorí sú v úzkom prepojení s témou tráum, duševných porúch a závislostí. Beseda bude moderovaná.

HOSTIA: Andrej Vršanský (Liga za duševné zdravie), Michal Sabo (environmentálny influencer), Mária Kubišová (terapeutka)