Festival ART OF SLOVAKIA v číslach

Do priestoru mesta prinesie viac tvorivosti, ľudskosti, podpory a umenia. Aby sme povzbudili tvoju predstavivosť a zvedavosť, prostredníctvom čísel ti prezradíme, prečo festival vzniká, ako, kde a s kým.

NA 3000 M2

Festival sa bude konať v príjemnom industriálnom priestore Vodárenského múzea, na ploche s veľkosťou 3 000 m2. Interiér má okolo 700 m2, no program sa rozprestrie aj do exteriéru, do okolitých zón múzea a jeho krásnej záhrady.

7 ZÓN

Úvodná zóna uvíta návštevníkov a zorientuje ich v priestore. V Tvorivej sále budú prezentovať a predávať svoju tvorbu umelci a organizácie. Vo filmovej sále sa budú premietať filmy, dokumenty a viesť besedy s dôležitými rozhovormi. Galéria bude relaxačným priestorom pre oddych a “chill”. Remeselný trh ponúkne šikovné diela i zážitkovú tvorbu remeselníkov. Chutná zóna ťa zasýti, či ulahodí dobrou kávičkou. Záhradou budú znieť tóny, hudba, múdrosti, príbehy,  radosť i smiech.

mapa festivalu

50 AKTIVÍT

Bohatý celodenný program zaujme dospelých, deti aj mládež. Bude ho tvoriť viac ako 50 aktivít, workshopov, filmov, besied, predstavení, pohybových aktivít i tvorivých dielní. Samotným festivalom a jeho dianím chceme ísť do hĺbky, kvality a užitočnosti.

100 TVORCOV, UMELCOV

Celé podujatie ožije vďaka 90-tim nadaným a šikovným umelcom, tvorcom, ktorých festival prepája. K nim sa so svojou prácou pridá viac ako 10 organizácií, ľudí, nadšencov a aktivistov. Svojím poslaním tvoria v našej spoločnosti hodnotnú, zmysluplnú, veľmi užitočnú prácu a je dôležité vidieť, počuť a podporiť ich.

30 DIEL V ŠPECIÁLNEJ EDÍCII

Témou prvého ročníka je “Láska a mier” a rezonovať bude v priestoroch diania, i v programe. “Lásku a mier” podporilo viac ako 30 umelcov špeciálnou tvorbou unikátnych autorských diel, ktoré budú vystavené priamo na festivale.

100 SADENÍC LIPY DEŤOM

V spolupráci s OZ OZ Hrad – Slavín a Mary Kay rozdáme deťom 100 kusov sadeníc lipy malolistej s inštrukciou k výsadbe, aby boli stromčeky vysadené správne a na dobrom mieste.
lipa1

3 STROMY ZASADÍME

V spolupráci s OZ Hrad – Slavín, Mary Kay a dobrovoľníkmi vysadíme v priestore Vodárenského múzea 3 väčšie stromy – lipu, dub a jabloň. Tento akt oživíme s prednáškou o stromoch a ich nevyčísliteľnej hodnote pre život na Zemi.

2 000 HODÍN PRÁCE

Aby mohol festival ožiť, potrebuje svojich tvorcov, dobrovoľníkov i partnerov. Festivalový tím sa skladá z 10 odhodlaných ľudí, ktorí v ňom vidia veľký zmysel. Popri práci, rodine a deťoch venujeme svoj čas tomu, aby sa tento festival v Bratislave narodil.

0 EUR ZA VSTUPNÉ

Na festival si nekúpiš klasické vstupenky. Našu prácu však môžeš podporiť dobrovoľným vstupným priamo na festivale alebo darom, za ktorý Ti darujeme sadenicu lipy malolistej. Z výťažku budeme financovať časť našich nákladov.

1 NOVÁ SOCIÁLNA SIEŤ

Realizáciou festivalu sa tvorivosť nekončí. Budujeme pre ľudí novú sociálnu sieť ART OF SLOVAKIA, ktorá bude oficiálne odštartovaná práve na podujatí. Jej zmysel vidíme v podpore a spájaní ľudí, umelcov, kreatívcov, hodnotovo podobne naladených a zmýšľajúcich ľudí. Veríme, že vďaka tejto sociálnej sieti vzniknú nové priateľstvá, synergie, nápady, projekty a že do života bežných ľudí prinesie veľa krásy a dobra.

Sme vdační za každé jedno zdielanie. Ďakujeme.