Vyplnenie profilu

Po kliku na aktivačný link v e-maili prichádza k samotnej aktivácii účtu a procesu dokončenia registrácie formou vyplnenia profilu. Ďalej uvádzame už len nastavenia a vyplnenia údajov pre účty typu Tvorca.

2.1 Nahratie profilovej fotografie – z princípov sociálnej siete Art Of Slovakia odporúčame nahrať fotografiu Tvojej tváre, nie fotografie diel, výrobkov či mandál. Tvoj profil má reprezentovať Teba ako umelca na platforme, ako konkrétnu osobu. Na predstavenie Tvojej značky, výrobkov, firmy či skupiny slúžia neskôr popísané mechanizmy. Princípy platformy definujú fotografiu Tvojej tváre ako primárny kontakt človeka s človekom, má byť prítomný v rámci vzájomného vyhľadávania a vzájomnej komunikácie.

2.2 Nastavenie obrázku pozadia profilu – tu už môžeš použiť obrázok predstavujúci alebo vystihujúci Tvoju tvrobu, zameranie či náladu

2.3 Vyplnenie údajov – nutné v rámci profilu na jednotlivých záložkách:

  • Registračné údaje
  • Moja profesia a tvorba
  • Informácie o mne
  • Kontakt na mňa
  • Fakturačná adresa
  • Adresa doručenia
  • Interný dotazník

Niektoré údaje sú označené ako verejné, iné ako súkromné (t.j. nikto okrem tímu administrátorov platformy Art Of Slovakia tieto údaje nikdy neuvidí). Vyslovene odporúčame vyplnenie všetkých informácií! Slúžia jednak na Tvoju identifikáciu, jednak pre správne vyhľadávanie podľa mnohých parametrov ostatnými užívateľmi. Obzvlášť veľký dôraz kladieme na záložku “Moja profesia a tvorba”, kde šepcifikuješ čím si. Ako predvolená hodnota je “Nešpecifikovaný tvorca”* . Túto možnosť ponechaj len v prípade, ak ani jedna z možností tohoto výsuvného zoznamu necharakterizuje Tvoje zameranie. Záložka “Interný dotazník” je dôležitá pre ďalšie aktivity, aby tím Art Of Slovakia vedel pri akej príležitosti Ťa môže osloviť (blížiaci sa festival, prezentácia tvorby, predaj produktov…). Po vyplnení každej záložky klikni na tlačítko “Uložiť”.

Ak povinné polia v profile nevyplníš, bude Ťa kontaktovať osoba z tímu podpory Art Of Slovakia. Pri tejto príležitosti máš možnosť sa zároveň vyjadriť ku Tvojim záujmom, ponuke Tvojich služieb alebo využívaní poskytovaných služieb, účasti na festivale, eventoch, alebo predaji Tvojich výrobkov či diel.

*Užívatelia s príznakom “Nešpecifikovaný tvorca” sú kontaktovaní, aby sme zistili či sa jedná len o chybu výberu správneho typu, alebo v prípade že užívateľ potvrdí, že jeho zameranie sa v zozname nenachádza, tím Art Of Slovakia sa touto skotočnosťou bude zaoberať

2.4 Overenie tvorcu – Po vyplnení a uložení údajov v Tvojom profile použi tlačítko “Vyžiadať overenie”, ktoré nájdeš pod Tvojim menom. Tlačítko sa zmení na “Čaká sa na overenie…”. Tím Art Of Slovakia overí, či je v profile vyplnené všetko a správne. Ak áno, získaš príznak “Overený”, ktorý sa v Tvojom profile zobrazí v podobe modrého krúžku s bielou kvačkou. Dodáva na dôveryhodnosti Tvojho profilu vzhľadom k ostatným tvorcom a používateľom. Ak povinné polia v Tvojom profile nebudú vyplnené všetky, člen tímu podpry Ťa bude kontaktovať.