Vyplnenie profilu

Po kliku na aktivačný link v e-maili prichádza k samotnej aktivácii účtu a procesu dokončenia registrácie formou vyplnenia profilu. Ďalej uvádzame už len nastavenia a vyplnenia údajov pre účty typu Tvorca.

2.1 Nahratie profilovej fotografie – z princípov sociálnej siete Art Of Slovakia odporúčame nahrať fotografiu Tvojejj tváre, nie fotografie diel, výrobkov či mandál. Tvoj profil má reprezentovať Teba ako umelca na platforme, ako konkrétnu osobu. Na predstavenie Tvojej značky, výrobkov, firmy či skupiny slúžia neskôr popísané mechanizmy. Princípy platformy definujú fotografiu Tvojej tváre ako primárny kontakt človeka s človekom, má byť prítomný v rámci vzájomného vyhľadávania a vzájomnej komunikácie.

2.2 Nastavenie obrázku pozadia profilu – tu už môžeš použiť obrázok predstavujúci alebo vystihujúci Tvoju tvrobu, zameranie či náladu

2.3 Vyplnenie údajov – nutné v rámci profilu na jednotlivých záložkách:

  • Registračné údaje
  • Základné údaje
  • Tvorba
  • Kontakty
  • Fakturačná adresa
  • Adresa doručenia
  • Interný dotazník

Niektoré údaje sú označené ako verejné, iné ako súkromné (t.j. nikto okrem tímu administrátorov platformy Art Of Slovakia tieto údaje nikdy neuvidí). Vyslovene odporúčame vyplnenie všetkých informácií! Slúžia jednak na Tvoju identifikáciu, jednak pre správne vyhľadávanie podľa mnohých parametrov ostatnými užívateľmi. Obzvlášť veľký dôraz kladieme na záložku “Tvorba”, kde šepcifikuješ čím si. Ako predvolená hodnota je “Nešpecifikovaný tvorca”* . Túto možnosť ponechaj len v prípade, ak ani jedna z možností tohoto výsuvného zoznamu necharakterizuje Tvoje zameranie. Záložka “Interný dotazník” je dôležitá pre ďalšie aktivity, aby tím Art Of Slovakia vedel pri akej príležitosti Ťa môže osloviť (blížiaci sa festival, prezentácia tvorby, predaj Vašich produktov…). Po vyplnení každej záložky klikni na tlačítko “Uložiť zmeny”.

*Užívatelia s príznakom “Nešpecifikovaný tvorca” sú kontaktovaní, aby sme zistili či sa jedná len o chybu v nastavení profilu, alebo v prípade že užívateľ potvrdí, že jeho zameranie sa v zozname nenachádza, tím Art Of Slovakia sa touto skotočnosťou bude zaoberať

2.4 Overenie tvorcu – Po vyplnení a uložení údajov v Tvojom profile použi tlačítko “Vyžiadať overenie”, ktoré nájdeš pod Tvojim menom. Tlačítko sa zmení na “Čaká sa na overenie…”. Tím Art Of Slovakia overí, či je vyplnené všetko a správne. Následne získaš príznak “Overený”, ktorý sa v Tvojom profile zobrazí v podobe modrého krúžku s bielou kvačkou. Dodáva na dôveryhodnosti Tvojho profilu vzhľadom k ostatným tvorcom a používateľom.