Práva užívateľov s profilom Používateľ

Používateľ môže využívať platformu rovnako ako užívateľ s profilom Tvorca, s výnimkou:

  • Nemôže pridávať príspevky na časovú os
  • Nemôže vytvárať skupiny (stránky značky, organizácie, tvorivej skupiny)
  • Nemôže predávať v obchode