Práva užívateľov s profilom fanúšik

Fanúšik môže využívať platformu rovnako ako užívateľ s profilom tvorcu, s výnimkou:

  • nemôže pridávať príspevky na časovú os
  • nemôže vytvárať skupiny (skupinu značky, organizácie, tvorivej skupiny)
  • nemôže navštíviť fóra
  • nemôže vytvoriť stránku svojej značky
  • nemôže predávať svoje výrobky